Kesk-Eesti Metsaomanike MTÜ

on 2006. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on metsaomanike abistamine oma metsaga toimetamisel. Ühing on asutatud erametsade jätkusuutlikuks majandamiseks ja erametsanduse arengule kaasaaitamiseks.

Kesk-Eesti Metaomanikud MTÜ liikmeteks on füüsilised ja juriidilised isikud üle Eesti, kes omavad metsamaad ja kellel on ühinguga sarnased eesmärgid. Tänaseks on ühingusse koondunud juba üle 300 metsaomaniku. Ühingu liikmeid abistavad kogenud metsandusspetsialistid, kes leiavad lahenduse erinevatele metsaomanike küsimustele ning probleemidele.

Oma tegevusega aitame kaasa meie liikmete pikaajalisest metsade majandamisest saadavate tulude suurendamisele.

KEMO - Sinu metsa heaks!