Liikmeks astumine

Liikmeks astumine

Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ ootab oma liikmeteks nii füüsilisest kui juriidilisest isikust metsaomanikke, kelle eesmärgid on:
  • Tulutoov, säästlik ja jätkusuutlik metsade majandamine
  • Metsade majanduslike, ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste suurendamisele
  • Metsaressursside säilitamine ja nende seisundi parandamine

Ühingu liikmena on Sul võimalus:
  • Oma metsa paremini tundma ja majandama õppima
  • Vähendada metsamajandamiskulusid ühtse juhtimise ja koostöö kaudu
  • Saada metsanduslikke toetusi
  • Saada head nõu ning uusi teadmisi
  • Rääkida kaasa metsaomanike huvide kaitsmisel
  • Olla kursis seaduste muudatustega

Pakume Sulle tööde organiseerimist ja kulude optimeerimise võimalust

Kõigil liikmetel on võrdne võimalus ühingu töös kaasa lüüa ja esitada ettepanekuid Eesti metsanduse arengule.

Liikmed on saanud ühingu kaasabil metsanduslikke toetusi ja igakülgset nõu ja abi metsakultuuri rajamisel, noorendike hooldamisel, metsamajandamiskava koostamisel, raietööde organiseerimisel, puidu müügil jne.

Toetuste abil oleme saanud soetada ühistule ja liikmetele metsanduslikke töövahendeid ja metsatehnikat.

Ühistu liikmeks astumiseks on vajalik eelnevalt tutvuda põhikirjaga ja täita avaldus.

Lae avaldus alla siit
ja
tutvu ühingu põhikirjaga.

KEMO liikmetel tasuda liikmemaks KEMO kontole SEB pangas EE311010220056798013, summa 10 €/a. Makse selgituseks kindlasti kirjutada tekst: "Liikmemaks ... aasta eest."